El 28 d’abril de 2022 s’ha signat el préstec hipotecari de la promoció Edifici Àgora (Martorell) amb Triodos Bank. Aquesta entitat, tal com ells expliquen a la seva web, “finança economia real. Únicament concedeixen finançament a iniciatives amb impacte positiu en els sectors social, cultural i mediambiental i no comercialitzen productes ni serveis especulatius”.

En concret, Edifici Àgora són 130 habitatges promoguts per Fundació SALAS amb tipologies d’1, 2, 3 i 4 dormitoris. En quant a l’obra, actualment es troba en fase d’estructura a nivell de sostre de planta baixa i el seu lliurament està previst per a finals de juny de 2023.

 

 

 

Per més informació:

Fundació SALAS: 93 745 73 01 · agora@fundaciosalas.org