Qui som

La Fundació SALAS és una entitat sense ànim de lucre nascuda l’any 2004, qualificada com a Promotora Social i inscrita al Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La missió de la Fundació SALAS és posar al mercat habitatges assequibles per tal de donar resposta a una demanda social no satisfeta.

En aquest sentit, la Fundació impulsa la promoció d’habitatges assequibles. Uns habitatges dissenyats tenint en compte criteris de sostenibilitat i accessibilitat, com a resultat del bagatge històric acumulat per la Fundació SALAS durant els seus anys de trajectòria.

Què fem

Promoure habitatges responent a les següents necessitats socials: que siguin assequibles econòmicament, que siguin accessibles i que redueixin l’impacte ambiental.

Patronat

  • President: Sr. Manel Rodriguez
  • Secretari: Sr. José Miguel Deus
  • Vocal: Sra. Clara Muñoz
  • Vocal: Sr. Salvador Girvent