AVÍS LEGAL

1.- Informació legal i acceptació.

Per a complir amb la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) es regula l’ús del servei de la Website https://fundaciosalas.org/es que FUNDACIO SALAS PER L’ACCESSIBILITAT (en endavant, FUNDACIO SALAS), posa a la disposició dels usuaris que accedeixin.

La utilització de la Website atribueix la condició d’usuari de la Website i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei de la Website té una durada limitada al moment en què l’Usuari es trobi connectat a la Website o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Website.

2.- Identificació del propietari de la Website.

El titular de la Website és FUNDACIÓ PRIVADA SALAS PER L’ACCESSIBILITAT amb CIF G-63678908 i domicili social en C/ Rambla núm. 221 de 08202 Sabadell (Barcelona). Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2077.

Dades de contacte: Telèfon 937457300 – Email: info@fundaciosalas.org

3.-Objecte i condicions generals d’ús de la Website.

Aquestes condicions generals regulen l’ús dels serveis del portal: https://fundaciosalas.org/es que  FUNDACIO SALAS posa a disposició dels usuaris d’internet. Per la mera utilització del Portal, l’usuari expressa la plena acceptació, sense reserves, d’aquestes, les quals podran ser modificades en qualsevol moment. La FUNDACIO SALAS es reserva la facultat d’efectuar en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la website.

La website permet a les persones interessades accedir i realitzar online a través d’internet la recerca d’informació sobre els immobles que promociona i ofereix la FUNDACIO SALAS.

4.- Exclusió de responsabilitat.

4.1.- Informació:

Els continguts de la website són de caràcter general de manera que aquesta informació per si sola resulta insuficient per a la presa de decisions de caràcter personal o empresarial per part de l’usuari.

En conseqüència, FUNDACIO SALAS no es responsabilitzarà de les decisions preses a partir de la informació disponible a la web, ni dels perjudicis que es poguessin derivar en l’usuari o terceres persones respecte a actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda per aquest mitjà. Per aquesta raó, abans de prendre alguna acció derivada del seu contingut, s’haurà de verificar la informació obtinguda en la web mitjançant les oficines Comerciales i els registres públics corresponents.

Així mateix, la informació quedarà sotmesa a possibles canvis sense previ avís respecte el seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

4.2.- Qualitat del servei:

FUNDACIO SALAS no es responsabilitza dels possibles danys per errors de seguretat que es puguin produir en els equips informàtics dels usuaris o de terceres persones durant la prestació del servei degut a virus informàtics o qualsevol altre element informàtic nociu, ni de l’incorrecte funcionament del navegador Web o per l’ús de versions no actualitzades.

4.3.- Funcionament i disponibilitat del servei:

FUNDACIO SALAS no garanteix la disponibilitat i continuïtat del Portal, serveis i continguts ja que l’accés requereix dels serveis i subministraments de tercers, inclosa la connexió mitjançant les xarxes de telecomunicacions. En aquest sentit, no és responsable pels danys o perjudicis per la falta de disponibilitat del servei o accés a la pàgina web del portal.

5.- Protecció de dades personals i cookies.

La recaptació, tractament o  emmagatzematge de dades personals, així com l’ús de cookies, és farà de conformitat amb la Política de Privacitat i Política de Cookies publicada en https://fundaciosalas.org/es.

6.- Fur i jurisdicció.

Les relacions establertes entre FUNDACIO SALAS i l’usuari es regiran per la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant, per als casos en els quals la normativa prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur, FUNDACIO SALAS i l’usuari amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, es sotmetran als Jutjats i Tribunals de Sabadell (Barcelona).