Fundació SALAS ja té disponible la Memòria d’activitats del 2023. En aquest document es pot conèixer en quins projectes ha treballat la Fundació, com s’han finançat i, en general, com ha actuat la Fundació per a aconseguir els seus objectius.

En concret, durant el 2023, la Fundació SALAS ha lliurat 173 habitatges HPO.

A més, en aquests moments, la Fundació compta amb 26 promocions en procés de construcció que permetran impulsar 1.481 nous habitatges.

Un any més, amb el seu treball, la Fundació SALAS ha contribuït a augmentar el parc d’habitatge assequible!

Consulta la memòria 2023