La Fundació SALAS  ha signat amb  l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), la cessió del dret de superfície sobre un edifici situat al Passeig Joan de Borbó, al barri de La Barceloneta. A la pràctica, significa que en cedeix l’ús durant 99 anys a la Fundació SALAS i a la Fundació Hàbitat 3, constituïdes en una UTE, per rehabilitar l’edifici, que acollirà 18 habitatges de lloguer social per a famílies en situació de vulnerabilitat. El cost de les obres es podran afrontar gràcies a subvencions dels Fons Next Generation Rehabilitació, de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Institut Català d’Energia (ICAEN). També es compta amb el suport de diverses empreses.

La promoció, anomenada Llar Barceloneta, estarà impulsada per la Fundació SALAS i la Fundació Hàbitat3, que, constituïdes en una UTE (Unió Temporal d’Empreses), s’encarregaran del procés de rehabilitació. L’objectiu és que l’edifici, que en la actualitat compta amb 13 habitatges, passi a tenir 18.

D’aquests habitatges, el 75% es destinaran a persones demandants d’Habitatge amb Protecció Oficial (HPO) i el 25% per a persones del barri ateses per entitats socials, que, a més, els hi faran acompanyament als llogaters.

La promoció Llar Barceloneta serà possible gràcies a les subvencions dels Fons Europeus de Recuperació Next Generation, de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

Està previst que les claus es puguin entregar l’any 2025.

Una projecte del Conveni ESAL

Aquest acord s’emmarca en el pla del Conveni ESAL, signat al 2021 entre el consistori i la GHS, la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya, COHABITAC i la Xarxa d’Economia Social i Solidària. Aquest conveni té com objectiu assignar l’ús d’edificis o solars públics de l’Ajuntament de Barcelona a entitats sense ànim de lucre, perquè aquestes  puguin ampliar el parc d’habitatge social de Barcelona en règim de lloguer o cooperatiu en cessió d’ús, una estratègia que se suma a la promoció directa que realitza l’IMHAB. Les cessions de sòl i edificis es fan per un període de 99 anys, de manera que l’Ajuntament manté en tot moment la titularitat sobre el sòl.