La Fundació Hàbitat3 i la Fundació SALAS han signat avui la constitució d’una UTE (Unió Temporal d’Empreses) per a dur a terme la rehabilitació d’un edifici al carrer Joan de Borbó de Barcelona, propietat de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Conveni ESAL.

    La rehabilitació permetrà obtenir 17 nous habitatges de lloguer social i d’inclusió que es destinaran a les necessitats d’habitatge de persones ateses per entitats socials del barri de la Barceloneta i a persones demandants d’habitatge de protecció, en un projecte que impulsa la mixtura social.

    El projecte és un nou exemple de com la col·laboració entre entitats del tercer sector, amb les administracions públiques, i amb el suport d’empreses i institucions, permet augmentar el parc d’habitatge social i d’inclusió per avançar en la garantia del dret a un habitatge digne per a totes les persones.